Адыгэ шхынхэр

Дунаем щызэлъашIэрэ матэкъуае

Адыгэ шхынхэм ащыщ горэмэ ацIэхэр:

Щыпс пІаст, щыпс, щхыупІаст, хьабыкІущыпс, чэтщыпс, Іэпэщыпс, хьалыжъу, псырыжъохьалыжъу (хьалыжъожъый), зэтеушъопІукІ, къояжъ, мэтэкъуай, лъэтэкъояжъ.

ЗэпыщэхэрEdit