Жэнэ Къырымыз – Адыгэ усэкIо цIэрыIу. Ащ кIэлэцIыкIумэ апае усабэ ытхыгъ. АшIогъэшIэгъонэу кIэлэцIыкIухэр ахэмэ аджэх.