ИстамбылТыркуем и къалэмэ анахь иныр. 1923-рэ илъэсым нэс Осмэн Пачъыхьыгъом и къэлэшъхьаIэу щытыгъ. Дунаем тет къалэмэ анахь жъы дэдэмэ, ыкIи анахь дэхэ дэдэмэ ащыщ. ЦIыф млн 13-м нахьыбэ дэс и Iэгъо-благъохэри дэплъытэмэ. ПсыдэкIыпIэу Босфор ынэпкъмэ атет.

ЫцIэрЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

ЦIыфэу дэсхэрЕӀаз

АрхитектурэрЕӀаз

Къош-къалэхэрЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз