КъурIан

КъурIан – дунаим щыпсэурэ быслъымэн пстэумэ ятхылъ лъапI. Ар цIыф зафэ пэпчъ хабзэу зэрэпсэущтым, шэнэу, Iэдэбэу, цIыфыгъэу хэлъын фаехэм, къэхъущт-къэшIэщтхэм афэгъахьыгъ. ЗекIокIэ-шIыкIэ мыхъунхэу Тхьам ымыдэхэри КъурIаным итых.

КъурIан

ARAPLARIN KİTABI

КъурIаныр арапыбзэкIэ Тхьам къыригъэхыгъ. Ар апэрэу адыгабзэм илъэу хэкужъым (Мыекъуапэ) къыщыдэкIыгъ. КъурIаныр адыгабзэм изылъхьагъэхэр тхакIохэу Кощбэе Пщымафэрэ МэщбэшIэ Исхьакърэ.

Petra; Sipas historianit dhe arkeologut islam Dan Gibson, ky ishte vendi ku Muhamedi jetoi në rininë e tij dhe mori zbulimet e tij të para. Siç tregojnë xhamitë dhe varrezat e para muslimane, kjo ishte gjithashtu kibla e parë e muslimanëve.[1][2]

ЗэпыщэхэрEdit

  1. Dan Gibson: Qur'ānic geography: a survey and evaluation of the geographical references in the qurãn with suggested solutions for various problems and issues. Independent Scholars Press, Surrey (BC) 2011, ISBN 978-0-9733642-8-6
  2. https://www.mdpi.com/2077-1444/11/3/102/htm