Махъуш-эр, икІи Махъшэ раІо, псэушъхьэхэмэ а щыщ. НахьыбэрэмкІэ лъэс 40ыкІ, 60ыкІ игъашІэ. Махъушэхъуым ытамэ ылъэгагъэ 1.85 м мэхъуы, ау ысыджы 2.15 м мэхъуы.

Махъушэ

ЦІыфым лъэс 4000 хъуыгъэ махъушэр зигъэІэцуагъэр. Ыщэ иэшъуэ, ыл иэшхы, екІи хьылъэзещэу ыІэщтыгъ.