Мэрэтыкъохэр

Мэрэтыкъохэр (урысыбзэкӏэ: Меретуковы) — Адыгэ лӏакъо. Пасэм пщэхьа псыхъом ишъхэмкӏэ Пщэхьэрэ цецерэ зыщызэхэхьэрэ чӏыпэм щыпсэущтыгъэх. Абдзахэх.Мэрэтыкъохэр-Имеретин зыф1а1орэ хъурцэ лъэпкъым къахэк1ыгъэх.