Урду, Түштүк Азиядагы айткан негизги тилдердин биринин аты. Пакистандын улуттук тили болуп саналат.