ХьылъэIэт

ХьылъэӀэтспорт ӀофшӀэн пылэжъэхьхэрэмэ къаӀэтых гъыры гъотэгъыхэу, гъыры шӀыгъэх гургъ гъучӀыгъэ.

Korea London Jang Miran 05 (7771958282).jpg
Andrei Rybakov.jpg

КъаӀэтых гъыры кӀуачӀэрэ техникэрэ зэгъусэу.

Загъорэм релажьэх Ӏа зэхэшӀыкӀым умтэрэзшыпкъэу, гъыры фэгъэсэным къытэушаӀэху зыхъукӀэ.