ЧилиКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу.

Чилим и нып
Чилиыр картым тетэу

Къэлэ шъхьаIэр — Сантьяго. Хэгэгум чIырэу иIэр 756 102 км². Хэгъэгу лIышъхьэрМишел Бачелет. ДЛО-м ахахьэ.

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз