Чэтыуыр, щэрыпIу IэрыпIу псэушъхьэхэмэ а щыщ. Цыгъохэр къеубытых, ыкIи 1000-ым ехъуы лъэпкъыгъухэу ышхыхэрэ, хьэм щэщынэ, къэплъаным яхьщыр, ау нахь цIыкIу.

IэрыпIуагъэ чэтыу
Cat with book 2320356657.jpg

Чэтыуыр тэкIу пгъэсэн плъэкIыщт, зырызхэри къахэкIы пчъэкуыр къIуахышъэу ащ фэдэхэри яшъIышъуэу. ПстэумкIи ионтэгъугъэ 2,5–7 кг, зырызхэри 11 кг-ым ехъуых. Иа нахь джадэу къагъуэтыгъэр ионтэгъугъэ 21,297 кг хъущтыгъ.

Хьепаныем дэжьы щысэу
Чэтыу цIыкIур мэтхьаусыхэ:
"ПкIэнчъэ шъыпкъэу сыгу хагъэкIы,
Лэу къысатрэр макIэшъ макIэ."
(Жанэ Къырымыз)
Чэтыу зэрымысым цыгъо щэджэгу. (ГущыIэжъ).
Зибын пстэури цыгъуашэ. (Чэтыу). (Хырыхыхь).

Чэтыухъуур изэрэщыткIэ, итеплъэкIэ чэтыубзым зэрэтэкI щыIэп.

ЕплъЕӀаз

ReferencesЕӀаз

  • Гъыщ Нухь, ПсэушъхьацIэмэ ягущыIалъ, Мыекъуапэ, 1990, 190 н.