Амазонкэ

АмазонкэКъыблэ Америкэм щыIэ псыхъу. Дунаем тет псыхъомэ анахь ин дэдэмэ ащыщ.

Псыхъор картым къыщыгъэлъэгъуагъ
СпутникымкIэ техыгъ

Перум, Бразилием апхырэкIы.

Casaamazonica.jpg