Африкэконтинент, Еуразием ыуж я 2-рэу иинагъэкӀэ къакӀо.

Африкэр картым къыщыгъэлъэгъуагъ

Инд Океанымрэ, Атлант Океанымрэ аӀушъомэ атет.