Къалэм и нып

Буэнос-Айрес - къалэ, Аргентинэм и къэлэшъхьаI. Къэлэ тхьаматэр - Маурисио Макри. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3 фэдиз.

ТарихъЕӀаз

1536-рэ гъэм лъапсэ фашIыгъ. Аргентинэм и къэлэшъхьаIэу зыхъугъэр 1580 гъэр ары.