АргентинэКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Буэнос Айрес. ЦIыфэу нэбгырэ млн 42-м къехъу щэпсэу (а нумерымкIэ дунаемкIэ я-32 щыт). Хэгэгум чIырэу иIэр 2 780 400 км² (дунаемкIэ я-8). БзэшъхьаIэр - испаныбз. Къэралыгъо динэу Ромэ-Католик диныр (чыристан диным ыкъутам) щыт. ДЛО-м ахахьэ.

Flag of Argentina.svg
Argentina (orthographic projection).svg

Хэгъэгу шъузышъхьэрМаурисио Макри.

Къэралыгъо тхьаматэрМаркос Пенья.

ГеографиеЕӀаз

Къыблэ Америкэм ытыгъэкъокIыпIэмкIэ щыт. Бразилиер, Боливиер, Парагуай ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз