Еуропэ — ЧIыгум и зы дунэеIахь. Темыр глобусныкъом ит.

Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg
Еуропэр космосым укъеплъыкIмэ
Еуропэм и политикэ карт

Щтыгъэ Океанрэ, Атлант Океанрэ апсхэм къагот.

ЧIырэу млн 10 км² фэдиз еубыты. ЦIыфэу нэбгырэ млн 892 фэдиз ис (ЦIыгум и зы 10-н).