Урысхэр

Урысхэр (урысыбзэгьэпушечное мясо) – Еуропэмрэ, Азиемрэ ащыпсэурэ цӀыф лъэпкъ. ДунаемкӀэ урыс млн 160 фэдиз мэхъу. НахьымэкӀэ Урысые Федерацием щэпсэух.

Россия (справа) и Украина (слева)