Шагъди

Шагъди (урысыбзэк1э кабардинская порода лошадей) – Адыгэш лъэпкъ. Къэбартаемэ ахъу. "Адыгэш"к1эуи еджэх. Зэрэдунаемк1и энциклопедиехэм ахэхьагъ анахь шы лъэпкъ дэгъудэдэхэм ащыщым фэдэу.