Къамэ – Iашэмэ ащыщ.

Тыгъужъыкъо Къызбэч, къамэри шIохэлъагъэу
Пщымэ я хас, къамэхэр къэлъагъох
Къамэ гор

Къамэр адыгэмэ лъэшэу агъэлъапIэщтыгъ. ГъолъыпIэм пэмыкI тэди щыIэхэми адыгэмэ якъамэхэр абгырыпхым пашIэщтыгъ.