Меню шъхьаӀыр зэӀух

Къэбэртэе-Балъкъэр Республикэ, КъБР (урысыбзэк1э Кабардино-Балкарская Республика, къэрэщэе-балъкъэрыбзэк1э Къабарты-Малкъар Республика) – Урысые Федерацием хахьэу республикэ. Къэралыгъуабзэхэр – (къэбэртэе) адыгабзэ, къэрэщэе-балъкъэрыбзэ, урысыбзэ.

Республикэм и къэлэ шъхьа1эр – Налшык.

Республикэм и лIышъхьэр – КIокIо Къызбэч, Вэлерэ ыкъор.

Физик-географ щытыпIЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ЦIыфэу дэсхэрЕӀаз

ЭкономикэрЕӀаз

КултурэрЕӀаз