Либерием и нып
Либериер картым тетэу

Либерие, Республикэу ЛибериеАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Монровие. Нэбгырэ млн 4.3 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 111 369 км². БзэшъхьаIэхэр – англыбзэ.

Къэрал лIышъхьэр – Элен Джонсон-Серлиф. Хэгъэгу тхьаматэр – Джозеф Бокай.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Сьерра-Леоне, Гвинейе, Кот-д-Ивуар.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI.

ТарихъЕӀаз

1847-рэ гъэм лъапсэ фашIыгъ къэралым.