Кот-д-Ивуар, Республикэу Кот-д-ИвуарАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Ямусукро. Нэбгырэ млн 22 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 322 460 км². БзэшъхьаIэхэр – францыбзэ.

Кот-д-Ивуарым и нып
Кот-д-Ивуарыр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Алассан Уаттара. Хэгъэгу тхьаматэр –Даниэль Каблан Дункан.

ГеографиеЕӀаз

 
Хэгъэгум и карт

Гъунэгъухэр: Либерие, Гвинейе, Мали, Буркина-Фасо, Ганэ.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI.

ТарихъЕӀаз

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.