Буркина-Фасо

Буркина-ФасоАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Уагадугу. Нэбгырэ млн 17 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 273 187 км². БзэшъхьаIэхэр - францыбзэ.

Буркина-Фасом и нып
Буркина-Фасор картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр - Рок Марк Кристиан Каборе. Хэгъэгу тхьаматэр - Исаак Зида.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Мали, Нигер, Бенин, Того, Ганэ, Кот-д-Ивуар.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI.

ТарихъEdit

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.

 
Хэгъэгум и дэхагъэ