Мали, Республикэу МалиАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Бамако. Нэбгырэ млн 15 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 240 192 км². БзэшъхьаIэхэр – францыбзэ.

Малим и нып
Малир картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Ибрагим Бубакар Кейта. Хэгъэгу тхьаматэр – Модибо Кейта.

ГеографиеEdit

 
И дэхагъэ

Гъунэгъухэр: Мауритание, Алжир, Нигер, Буркина-Фасо, Кот-д-Ивуар, Гвинейе.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI.

ТарихъEdit

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.

 
Хэгъэгум и карт