АнкараТыркуем и къэлэ шъхьаI. Нэбгырэ мин 5-м фэдиз цIыф дэс. ЦIыф пчъагъэкIэ Истамбылым ыуж къэкIо. Анкара илым хахьэ.

Анкара

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

АзиецIыкIум и къэлэ жъыдэдэмэ ащыщ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу урым къуаджэу АнгирэкIэ е АнкирэкIэ лэлъашIэщтыгъэ. 1071-рэ илъэсым, Манцикерт заом ыуж тыркумэ аубытыжьыгъ.

ЦIыфэу дэсхэрЕӀаз

Къош-къалэхэрЕӀаз

НэмыкIЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз