Аскъэлай (Тыркуе)

Аскъэлай е ХьаджыкойАдыгэ къуаджэу/куэйэу Тыркум ит. Аскъэлай къуаджэр Чанаккалэ епхъыгъэ къэлэжъыеу Бигэм ит. Тыгъаджэ Кафказым 1864 илъэсым къикIыгъэ Адыгэхэр ары къуаджэр зыгъэуцугъэр. Ар Бжъэдыгъурэ Абдзахрэ Шапсыгъэрэ къуадж/куэй, ТыркубзэкIэри АдыгабзэкIэри щэгушаIэх. Аскъэлай Адыгэу Кафказ заом хэкужъым къырафыгъэхэмэ 1872 илъэсым ягъэтIысэгъ. Непэ Аскъэлайым 500 рагъо цIыф дэс. Къуаджэм Адыгэхэррэ Тыркухэррэ ящэпсэух. Тыркухэр Булгариям къэкIуагъэх.

Аскъэлайым дэтхэрЕӀаз

  • Джамё/Мэщыт : Аскъэлайым иджамё/имэщытытIу Тырку джамёмэ яфэд.

Аскъэлайым ЛъэкъуацIэу дэсхэрЕӀаз

Аскъэлайым ихасэ тхьэмэтагъхэ/мухтархэЕӀаз