Къыблэ Африкэ Республикэ

Къыблэ Африкэ РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Преторие (административ IофхэмкIэ), Кейптаун (хасэ), Блумфонтейн. Нэбгырэ млн 48 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 219 912 км². БзэшъхьаIэхэр – англыбзэ, африкаанс, венда, зулу, нэмыкIхэри.

Къыблэ Африкэ Республикэм и нып
Къыблэ Африкэ Республикэр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Джейкоб Зума. Гуадзэр – Сирил Рамафоса.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Мозамбик, Суазиленд, Лесото, Зимбабве, Ботсванэ, Намибие.

Африкэм ычIэгъ дэдэ щыт, Инд Океанымрэ, Атлант Океанымрэ аIушъомэ атет.

ТарихъЕӀаз

 
Хэкум и дэхагъэ
 
Хэкум и дэхагъэ

Бэрэ Британиешхом и колониеу щытыгъэ.