Мозамбик

МозамбикАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Мапуто. Нэбгырэ млн 25 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 801 590 км². БзэшъхьаIэр – португалыбзэ.

Мозамбикм и нып
Мозамбикр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Филипе Ньюси. Хэгъэгу тхьаматэр – Карлуш Агостиньо ду Росариу.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Танзание, Малави, Замбие, Зимбабве, Суазиленд, Къыблэ Африкэ Республикэ.

Инд Океаным ыIушъо тет.

ТарихъEdit

 
Хэкум и дэхагъэ

Бэрэ Португалием и колониеу щытыгъэ.