Гурыт Африкэ Республикэ

Гурыт Африкэ РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Банги. Нэбгырэ млн 5 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 622 984 км². БзэшъхьаIэхэр - францыбзэ, санго.

Гурыт Африкэ Республикэым и нып
Гурыт Африкэ Республикэыр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр - Катрин Самба-Панза. Хэгъэгу тхьаматэр - Махамат Камун.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Судан, Республикэу Конго, Демократик Республикэу Конго, Камерун, Чад.

Африкэм ыкум ит.

ТарихъEdit

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.